logo

Dowiedz się więcej
- wiedza to podstawa dobrej decyzji

To warto wiedzieć


Przedstawiamy tutaj najistotniejsze elementy oferowanych przez nas rozwiązań, potwierdzone doświadczeniem zarówno naszym jak i naszych Klientów zebranym podczas ich eksploatacji. Przywołujemy również obowiązujące w tym zakresie normy krajowe jak i zalecenia unijne.

Niniejsze spostrzeżenia mają jednak charakter ogólny i trzeba mieć świadomość, że każda konkretna realizacja jest unikalna i powstaje dopiero po dokładnej analizie oczekiwań Klienta.
Konstruując urządzenia ASTHERM zawsze patrzymy na nie także z perspektywy przyszłego użytkownika dla którego oprócz ceny, równie istotne są takie parametry jak: niezawodność, energooszczędność i skuteczność.

  Izolacja ścian kabiny


Zgodnie z przejętą w dniu 30 czerwca 2005 przez nasz kraj normą dotyczącą zapewnienia minimalnych warunków bezpieczeństwa kombinowanych kabin lakierniczo-suszących - materiałem izolacyjnym nie mogą być materiały palne. Jedynym materiałem izolacyjnym spełniającym wymagania klasyfikacji niepalności A1, jest skalna wełna mineralna i taką właśnie stosuje nasza firma.

W konstrukcjach ASTHERM używamy specjalnej wełny prasowanej, o dużej gęstości, której dostawcą jest renomowana firma ROCKWOOL. W naszych warunkach klimatycznych i przy standardowym rozwiązaniu, grubość izolacji wynosi 60 mm.

Kabina montaż izolacja ścian

  Posadowienie kabiny


Warto mieć świadomość, że tylko wykonanie prawidłowych kanałów betonowych o odpowiedniej głębokości /tzw. 'fosy'/ zapewnia liniowy, tzn. pionowy przepływ powietrza - z góry na dół. Strumień powietrza 'omiata' wtedy malowany obiekt, w pełni skutecznie zabierając sprzed oczu i twarzy lakiernika 'rozkurz' i szkodliwe opary.

W praktyce, stosowane jest niekiedy posadowienie kabiny na tzw. podstawie metalowej ale jest ono jedynie rozwiązaniem zastępczym umożliwiającym zamontowanie kabiny w sytuacji, gdy z przyczyn technicznych nie można wykonać wykopu pod fosę /np. strop, instalacje pod podłogą/.

Innym sposobem jest instalacja bocznych kanałów odsysających. Kabina jest wtedy posadowiona na posadzce na poziomie zerowym i nie ma konieczności wykonywania wykopów. Jednak ze względu na wady takiego rozwiązania, stosujemy je na wyraźne życzenie Inwestora, po jego zrozumieniu i akceptacji pogorszenia warunków pracy malarza.

Kabina posadowienie fosa

Kabina posadowienie fosa

  Oświetlenie kabiny


To chyba najbardziej odczuwalny w trakcie pracy element wyposażenia kabiny. Oświetlenie typu - górne lampy w skosach kabiny, jest najczęściej spotykanym rozwiązaniem - jego zaletą jest niewielka moc i koszty zainstalowanego oświetlenia. Jednak uważamy, że kompromis akurat w tym elemencie nie jest wskazany.

W naszych rozwiązaniach, w kabinach o dużej wysokości stosujemy lampy o długości 100cm i umieszczamy je w trzech rzędach poziomych rozmieszczonych równomiernie na całej wysokości ściany. Takie rozwiązanie gwarantuje doskonałe doświetlenie zarówno górnych, jak i dolnych partii malowanego urządzenia oraz zapewnia znacznie większy wskaźnik mocy oświetlenia przypadający na 1 m.kw. powierzchni kabiny.

W kabinach dla branży motoryzacyjnej stosujemy specjalne lampy firmy PHILIPS o charakterystyce widmowej /barwie światła/ identycznej ze swiatłem słonecznym - umożliwia to bezbłędne dobranie koloru malowanych elementów przez lakiernika.

Kabiny o wysokości standardowej wyposażone są w lampy pionowe dużej długości zapewniające doświetlenie całej wysokości. Zamiennie, za dopłatą, możemy zaproponować dodatkowe oświetlenie w suficie nawiewnym kabiny.

W zastosowaniach specjalnych i przemysłowych, sposób rozmieszczenia oświetlenia możemy każdorazowo uzgodnić z Inwestorem.

Kabiny i instalacje przemysłowe

Oświetlenie lampy specjalne światło naturalne

  Sposób ogrzewania powietrza dostarczanego do kabiny i rodzaje palników


Stosowany przez ASTHERM wymiennikowy układ grzewczy - oparty jest na wymienniku typu 'spaliny-powietrze' naszego projektu i produkcji. Wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej. Zapewnia czterodrożny obieg spalin. Może być zasilany palnikami olejowymi lub gazowymi, najczęściej dwustopniowymi.

Bezwymiennikowy układ grzewczy, tzw. 'bezpośredni', wykorzystuje specjalne niskoemisyjne palniki gazowe z płomieniem modulowanym. Wysoka sprawność takiego układu oraz modulacja płomienia sprawia, że zużycie gazu w stosunku do rozwiązania wymiennikowego jest niższe o około 10-12%. Jest to rozwiązanie sprawdzone przez naszą firmę w kilkudziesięciu instalacjach. Mimo, że układ działa przy olbrzymim nadmiarze powietrza to ma stosowne zabezpieczenia i jest całkowicie bezpieczny dla obsługi. Jednak dodatkowo na życzenie Klienta, możemy zamontować czujniki CO sprzężone z układem sterującym i wentylacją.

Układ grzewczy 'wodny' jest oparty na wymienniku typu 'woda-powietrze' produkcji GEA i zespole sterowania zapewniającym płynną regulację uzyskiwanej temperatury powietrza.

Kabina przemysłowa 10x5x4 - dwa generatory nawiewno-grzewcze

Palnik gazowy generatora

  Wentylatory


W rozwiązaniach ASTHERM istnieje możliwość zastosowania zarówno wentylatorów dwustrumieniowych napędzanych za pomocą przekładni pasowych /rozwiązanie korzystniejsze/, jak i wentylatorów jednostrumieniowych osadzonych na osi silnika /rozwiązanie mniej kosztowne/.

Od początku działalności korzystamy z dostaw światowego lidera, firmy NICOTRA-GEBHARDT. Nie ma znaczenia jak realizowany jest napęd wentylatorów, lecz to, jaką charakterystykę pracy mają zastosowane turbiny.

Niezwykle ważnym elementem charakterystyki pracy zastosowanych wentylatorów jest spręż, czyli opór jaki mogą pokonać zachowując deklarowaną wydajność wentylacyjną. Zastosowanie wentylatorów o zbyt niskim sprężu przy malowaniu przemysłowym, szybko doprowadziłoby do zatrzymania procesu malowania i do konieczności nagłej zmiany filtrów.

Zewnętrzny system wentylacji i generatory nawiewno-grzewcze

  Układy filtracji powietrza


W rozwiązaniu podstawowym oferowanym przez ASTHERM, stosowane filtry mają dwa zadania: po pierwsze dostarczyć do wnętrza kabiny czyste powietrze, po drugie - wyrzucić z kabiny powietrze pozbawione cząstek lakierniczych stałych. Dodatkowo, jeżeli zachodzi konieczność oczyszczenia z substancji lotnych powietrza wyrzucanego na zewnątrz, to najczęściej stosuje się filtry z węglem aktywnym.

W układzie dolotowym /nawiewnym/ zainstalowane są filtry workowe przed wentylatorem - tu bardzo ważna jest powierzchnia tych filtrów, zbyt niska powoduje duży opór i konieczność częstych wymian. Stosujemy również filtry sufitowe w kabinie - są to filtry o dużej gęstości,  zdolne do zatrzymywania większości pyłów.

Pod kratami podłogowymi instalujemy specjalne filtry tzw. 'zmienno kierunkowe' lub 'labiryntowe'. Przy zastosowaniu układu wentylacyjnego o dużym strumieniu i wysokim sprężu, skuteczność tych filtrów jest bardzo wysoka. Jednak nawet wtedy ochraniamy wentylator wyciągowy kolejną grupą filtrów workowych o dużej powierzchni filtrującej.

Jeżeli w układzie zainstalowany jest układ rekuperacji, przed nim montowane są jeszcze dodatkowe filtry ochraniające wymiennik płytowy przed możliwością zanieczyszczenia, a tym samym chroniące rekuperator przed spadkiem jego efektywności. Również instalacja filtra węglowego jest chroniona kolejnym dodatkowym filtrem chroniącym wkład węglowy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

ASTHERM materiały tkaniny filtracyjne filtry workowe

Wkłady filtrów ASTHERM filtry kartonowe materiały filtracyjne

  Bramy i drzwi serwisowe


W kabinach przemysłowych montujemy zazwyczaj bramy rolowane, izolowane, z napędem elektrycznym. Ich dostawcą od początku działania ASTHERM jest niemiecka firma TECKENTRUP.

Drzwi serwisowe są produkcji ASTHERM - ich wielkość, ilość i rozmieszczenie określa stosowna norma - zawsze wyposażone są w atestowane zamki 'anty-paniczne' oraz w bezpieczne szyby. Szyby, w zależności od wyboru Klienta - wykonywane są ze szkła hartowanego lub laminowanego - klasy 44.1.

Bramy skrzydłowe do kabin standardowych wykonujemy w naszym zakładzie.

Kabina przemysłowa brama rolowana

ASTHERM zamki anti-panic

  Sterowanie


Stosujemy układy sterujące ASTRONIC™  oparte na urządzeniach PLC Mitsubishi i oprogramowaniu pisanym specjalnie dla naszych urządzeń.

Dedykowane oprogramowanie oprócz funkcji normalnego sterowania trybami pracy poszczególnych sekcji każdej z kabin i stref, wykorzystuje dodatkowo specjalne programy których zastosowanie radykalnie zmniejsza koszty eksploatacyjne /np. program ESS = Energy Saving System/ i przyspiesza niektóre procesy /program QDS = Quick Drying System/. Układ APC czyli Automatic Pressure Control dba o utrzymanie stabilnych warunków pracy niezależnie od stopnia zanieczyszczenia układów filtracji /w zakresie ich normalnej eksploatacji/.

Stosowane przez ASTHERM systemy sterujące posiadają możliwość zdalnej diagnostyki zasadniczych parametrów systemu lakierniczego, ich modyfikację a także modyfikację zainstalowanego oprogramowania - dzięki temu możemy szybko zareagować na aktualne potrzeby lub ewentualne problemy Klienta.

Każdorazowo obok sterowania cyfrowego, w standardowym wyposażeniu urządzeń ASTHERM jest również analogowy system sterujący -  wyposażony w elementy nastawne, zabezpieczenia, wyłącznik bezpieczeństwa oraz licznik czasu pracy.

Panel sterowania kabiny

Lakiernia sterowanie ASTRONIC panel

ASTRONIC zdalna diagnostyka i modyfikacja parametrów pracy lakierni

  Układy rekuperacji


To urządzenia służące do odzyskiwania ciepła. Oparte na technologii wymienników płytowych, krzyżowych, wykonywanych w wersji specjalnej 'dla lakierni' bez udziału silikonu i z płytami o zwiększonych odstępach - nawet do 12 mm, oraz specjalnie tłoczonej powierzchni w celu zapobieżenia trwałemu zanieczyszczeniu pyłami lakierniczymi i zapewnieniu jak największej powierzchni wymiany.

Sprawność znamionowa stosowanych przez ASTHERM wymienników płytowych jest uzgadniana z Inwestorem i może osiągnąć nawet 75%. Najczęściej jednak stosujemy wymienniki o sprawności 60% ze względu na najkorzystniejszy stosunek parametrów do ceny.

Przy stosowaniu rekuperatora, ze względu na dodatkowe opory przepływu powietrza przez wymiennik płytowy, konieczna jest modyfikacja wentylatorów - ich silników, napędu i sterowania. W kabinie lakierniczej standardowej, bez układu rekuperacji, wydajność wentylacyjna obliczana jest dla sprężu najczęściej od 300-400 Pa /kabiny niskobudżetowe/ do 600-800 Pa /kabiny wysokiej jakości/. W przypadku zastosowania układu rekuperacji konieczne jest zastosowanie wentylatorów mogących osiągnąć założoną wydajność wentylacyjną przy oporze 1200-1600 Pa /w zależności od znamionowego oporu wymiennika płytowego/.

W rekuperatorach ASTHERM instalujemy dodatkowo układ  'bypass', czyli automatycznie działający system, który w przypadku zbyt małej różnicy temperatur pomiędzy powietrzem pobieranym z zewnątrz a powietrzem wewnątrz kabiny /tryb LATO/ przepuszcza powietrze bokiem, bez pokonywania oporu wymiennika płytowego. W połączeniu z falownikami sterującymi prędkością obrotową silników i co za tym idzie wydajnością układu wentylacji oraz z systemem automatycznej regulacji ciśnienia w kabinie zmniejsza się wtedy w sposób drastyczny zużycie energii elektrycznej. W tym rozwiązaniu nie ma potrzeby wyjmowania wymiennika krzyżowego na okres letni.

Układy rekuperacji projektowanie produkcja i montaż

ASTHERM Rekuperatory wymienniki ciepła projektowanie produkcja

  Normy i standardy


Zainteresowanych szczegółowymi regulacjami zachęcamy do lektury poniższych dokumentów:

 

ASTHERM profesjonalne kabiny lakiernicze - rozwiązania dla motoryzacji, meblarstwa i przemysłu

 

Klienci - referencje

Oferta leasingowa

Propozycja firmy  WEŹ LEASING -  polecamy !!!

Katalog 2014

Nasza oferta - profesjonalne, sprawdzone rozwiązania:

Praca w Astherm

Oferta pracy - zobacz kogo potrzebujemy:

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta i potrzebujesz więcej informacji - jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Zapraszamy również we wszelkich sprawach dotyczących serwisu i bieżącej eksploatacji naszych urządzeń.


DZIAŁ SPRZEDAŻY

Paweł Szablewski
szablewski@astherm.pl
tel. 601 227 632

Piotr Mirecki
mirecki@astherm.pl
tel. 601 093 718


DZIAŁ SERWISU

Krzysztof Żelazko
zelazko@astherm.pl
tel. 601 939 885


OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA

- zamawianie materiałów  eksploatacyjnych oraz ustalanie terminów przeglądów okresowych:

Damian Jannasz
jannasz@astherm.pl
tel. +48 691 199 041
GG: 35901456

NASZ ADRES

ASTHERM Sp. z o.o.

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13,
05-530 Góra Kalwaria k. Warszawy, Polska

tel:  +48  22 717 74 02
tel:  +48  601 227 632
fax:  +48  22 717 74 00
mail:   info@astherm.pl

KRS: 0000232042
NIP: 123-10-48-349
Nr konta: 09 1910 1048 2787 7758 1378 0001

© 2014   ASTHERM 
projekt: 24x36.pl   2014