logo

Urządzenia dla branży meblarskiej


ASTHERM - urządzenia dla meblarstwa

  Kabiny lakierniczo-suszące


Kabiny lakiernicze dla przemysłu meblarskiego to najczęściej osobne kabiny lakiernicze i oddzielne kabiny suszące. W tym przypadku wielkość kabiny lakierniczej dopasowana jest do ilości malarzy pracujących jednocześnie, wielkości malowanych detali, przyjętej technologii malowania i oczywiście warunków lokalowych. Z powyższych względów kabiny lakiernicze przeznaczone dla przemysłu meblarskiego mają bardzo różne wymiary i nie zdarzyło się nam wykonanie dwóch identycznych. Kabiny lakiernicze ASTHERM projektowane są w ten sposób, by zapewnić jak największą wszechstronność, dlatego przyjęliśmy, że standardowa wysokość kabiny wewnątrz, mierzona od powierzchni krat podłogowych do filtra sufitowego wynosi aż 3000 mm. Dzięki temu w takiej kabinie można malować również elementy przestrzenne typu: komody, szafy, lady, itp.

Kabiny i instalacje przemysłu meblowego

W kabinach lakierniczych dla przemysłu meblarskiego stosowany jest różny, zależny od potrzeb, ruch powietrza. Zawsze występuje nawiew ciepłego, czystego powietrza przez sufit filtracyjny, dzięki temu lakiernik oddycha czystym powietrzem. Sufit filtracyjny może być umieszczony bezpośrednio nad stanowiskiem lakierowania lub być nieco przesuniętym. Wyciąg zapylonego powietrza obywa się przez kraty podłogowe - w kabinie z pionowym ruchem powietrza, przez filtry zlokalizowane w ścianie bocznej /szczytowej - w kabinie z krzyżowym ruchem powietrza, lub jednocześnie przez kraty podłogowe i filtry w ścianie bocznej/szczytowej - w kabinie z kombinowanym, pionowo-krzyżowym ruchem powietrza. Każde z tych rozwiązań ma zalety i wady, a o wyborze decydujemy wspólnie z Inwestorem po określeniu rodzaju i ilości malowań oraz korzyści wynikających z poszczególnych rozwiązań.

Jak zwykle w lakierni istotnym czynnikiem jest jasność i rozmieszczenie oświetlenia. W zależności od profilu produkcji proponujemy różne warianty: lampy pionowe, lampy poziome, również w dwóch i więcej rzędach, lampy poziome + lampy w suficie świecące do dołu. Podobnie jak w przypadku sposobu wentylacji, tu również uzgadniamy i proponujemy najwłaściwsze rozwiązanie, zależne od specyfiki produkcji.

Układy wentylacyjno grzewcze, albo zapewniają parametry bezpieczeństwa zawarte w normach, albo przygotowywane są na podstawie indywidualnych opracowań. Systemy ogrzewania powietrza: olejowe, gazowe, gorąco-wodne. Dodatkowo możemy zastosować układy rekuperacji oparte o bezobsługowe wymienniki krzyżowe o sprawnościach znamionowych do 75%.

  Kabiny lakiernicze


Kabiny lakiernicze dla przemysłu meblarskiego, to najczęściej osobne kabiny lakiernicze i oddzielne kabiny suszące. W meblarstwie, wielkość kabiny lakierniczej dopasowana jest do ilości malarzy pracujących jednocześnie, wielkości malowanych detali, przyjętej technologii malowania i oczywiście od istniejących warunków lokalowych. Z powyższych względów kabiny lakiernicze przeznaczone dla przemysłu meblarskiego mają bardzo różne wymiary i jeszcze nie zdarzyło się wykonanie dwóch identycznych.

Kabiny lakiernicze ASTHERM projektowane są w ten sposób, by zapewnić jak największą ich uniwersalność, dlatego przyjęliśmy, że standardowa wewnętrzna wysokość kabiny, mierzona od powierzchni krat podłogowych do filtra sufitowego wynosi aż 3000 mm. Dzięki temu, w takiej kabinie można malować również duże, nietypowe elementy takie jak komody, szafy, lady, itp.

W kabinach lakierniczych dla przemysłu meblarskiego stosowany jest różny, zależny od potrzeb, ruch powietrza. Zawsze występuje nawiew ciepłego, czystego powietrza przez sufit filtracyjny, dzięki temu lakiernik oddycha czystym powietrzem. Sufit filtracyjny może być umieszczony bezpośrednio nad stanowiskiem lakierowania lub może być nieco przesunięty.

Wyciąg zapylonego powietrza odbywa się przez kraty podłogowe – w kabinie z pionowym ruchem powietrza, przez filtry zlokalizowane w ścianie bocznej /szczytowej - w kabinie z krzyżowym ruchem powietrza, lub jednocześnie - przez kraty podłogowe i filtry w ścianie bocznej /szczytowej - w kabinie z kombinowanym, pionowo-krzyżowym ruchem powietrza. Każde z tych rozwiązań ma zalety i wady, a o wyborze decydujemy wspólnie z Inwestorem po określeniu rodzaju i ilości malowań oraz analizie korzyści wynikających z poszczególnych rozwiązań.

Jak zwykle w lakierni istotnym czynnikiem jest jasność i rozmieszczenie oświetlenia. W zależności od profilu produkcji proponujemy różne warianty: lampy pionowe, lampy poziome, również w dwóch i więcej rzędach, lampy poziome + lampy w suficie świecące do dołu. Podobnie jak w przypadku sposobu wentylacji, tu również uzgadniamy i proponujemy najwłaściwsze rozwiązanie, zależne od specyfiki produkcji.

Układy wentylacyjno-grzewcze, albo zapewniają podstawowe parametry bezpieczeństwa zawarte w normach, albo przygotowywane są na podstawie indywidualnych opracowań. Systemy ogrzewania powietrza: olejowe, gazowe oraz gorąco-wodne. Dodatkowo oferujemy układy rekuperacji oparte o bezobsługowe wymienniki krzyżowe o sprawnościach znamionowych do 75%.

Zestaw kabin meblarskich - 2 kabiny lakiernicze + kabina susząca + strefa szlifierska

Zestaw meblarski - kabina lakiernicza + kabina susząca, połączenie boczne

Kabina meblarska z nadmuchem sufitowym i wyciągiem ścienno-podłogowym

  Kabiny suszące


Budowane są w technologii kabin lakierniczych, ale najczęściej posadowione są bez podziemnych kanałów powietrznych, co zmniejsza koszty inwestycji. W tym wypadku można tak postąpić, bowiem większość pomalowanych w meblarstwie detali składowanych jest na wózkach wielopoziomowych i musimy wywołać prawie poziomy ruchy powietrza, by odparowanie rozpuszczalników było jednakowe dla wszystkich 'pięter'. Dlatego w kabinach suszących działają zwykle układy wentylacyjne tzw. krzyżowe.

Wielkość układu wentylacyjnego dopasowywana jest do wielkości wsadu do kabiny suszącej. Podobnie jak w kabinach lakierniczych ogrzewanie możliwe jest za pomocą różnych mediów. Rozdzielenie lakierni i suszarni wpływa bardzo korzystnie na zmniejszenie zapylenia pomalowanych detali.

Kabina susząca meblarska z nadmuchem bocznym

  Strefy przygotowania


Stanowią uzupełnienie kabiny lakierniczej. Jest to okratowana powierzchnia z układem wentylacyjnym wyciągowym. Nad kratą zawieszony jest sufit filtracyjny z oświetleniem którego zadaniem jest dostarczenie czystego powietrza i właściwe oświetlenie strefy pracy.

Strefy służą do prowadzenia prac szlifierskich lakierniczych przed malowaniem, ale także do szlifowania międzywarstw. Prowadzenie tych prac na kracie przez którą cały czas wyciągane jest powietrze, zmniejsza radykalnie zapylenie lakierowanej powierzchni i rozprzestrzenianie się zapylenia po hali.

Układ wentylacyjny strefy przygotowania ma dwa tryby pracy: tryb LATO - gdzie 80% masy powietrza wyrzucane jest poza obiekt a 20% wdmuchiwane jest poprzez filtr w suficie w strefę pracy i tryb ZIMA - gdzie 80% masy powietrza krąży w obiegu zamkniętym, a 20% jest wydalane poza obiekt. Takie działanie pozwala na skuteczną wentylację latem i zapobiega wychłodzeniu hali w zimie.

W instalacjach, gdzie praca w strefie przygotowania jest intensywna lub zainstalowanych jest wiele stref, proponujemy jako uzupełnienie opcjonalne, instalację układu grzewczego, kompensującego straty ciepła poprzez podgrzanie uzupełnianego powietrza do temperatury roboczej lakierni 20 st. C.

Dla zachowania czystości na sąsiadujących stanowiskach pracy oferujemy instalację rozsuwanych kurtyn. Ich ilość i wielkość dopasowana jest do potrzeb konkretnego miejsca.

SP6 - 4 sztuki - z kanałem wyciągowym w szczycie

Stół z wentylacją wyciągową do nakładania kleju

  Strefy szlifierskie


Są znakomitym uzupełnieniem wyposażenia stolarni. Ich budowa jest podobna do budowy strefy przygotowania, jednak ze względu na rodzaj i ilość pyłu, zarówno sama filtracja jak i umiejscowienie systemu filtracyjnego jest odmienne.

Wyciągowy system wentylacyjny możemy dodatkowo uzupełnić o specjalne filtry wyposażone w układ otrzepywania i połączone ze zbiornikami pyłu. Strefę szlifierską ASTHERM można również podłączyć do ogólnego układu wyciągowego pod warunkiem jego dostatecznej efektywności.

W zależności od wielkości strefy, można na niej stworzyć od 2-3 do nawet 4-6 stanowisk pracy.

SP6 - 4 sztuki - z kanałem wyciągowym w szczycie

  Stoły lakiernicze


Przeznaczone są do malowania najdrobniejszych elementów. W zależności od wielkości stołu i wielkości detali, można na nim zmieścić jednorazowo od jednego do kilkunastu detali.

Stół wyposażony jest w odpowiednie filtry i układ wentylacyjny wyciągowy z wentylatorem przeciwwybuchowym. Posiada regulowaną wysokość położenia która umożliwia pracę z różnymi detalami oraz ułatwia pracę osobom o różnym wzroście.

Stół lakierniczy z wentylacją wyciagową

  Stoły szlifierskie


Przeznaczone są do prowadzenia prac szlifierskich elementów przygotowywanych do malowania. Istnieje możliwość podpięcia stołu do stacjonarnego układu wyciągowego lub do mobilnego wyciągu stanowiskowego.

Regulowana wysokość położenia stołu umożliwia pracę z różnymi detalami oraz ułatwia pracę osobom o różnym wzroście. Dodatkowo nasze stoły mogą być wyposażone w układ podciśnieniowy utrzymujący detal w stabilnym położeniu podczas jego obróbki.

Stoły szlifierskie z instalacją wyciągową

  Pomieszczenia mieszalników


Zwane są również „mixingboxami” i służą do przechowywania podręcznej, tzw. ‘dobowej’ ilości materiałów lakierniczych w postaci systemów mieszalników kolorów lub w przypadku zastosowań przemysłowych - w opakowaniach zbiorczych.

Jest to również doskonałe, bo oddzielone od pozostałej części lakierni, miejsce do postawienia destylarki i myjki do pistoletów lakierniczych.

Pomieszczenie mieszalników zbudowane jest z identycznych, niepalnych paneli z jakich produkujemy kabiny lakiernicze. Wyposażone jest w układ bezpiecznej wentylacji wyciągowej z zastosowaniem wentylatora przeciwwybuchowego oraz w bezpieczny układ oświetleniowy. Jego wymiary zawsze dostosowujemy indywidualnie do istniejących warunków lokalowych.

W szczególnych przypadkach pomieszczenie to może być wyposażone w układ ciągłego pomiaru stężenia rozpuszczalników połączony z układem alarmowym i automatycznym układem przewietrzania.

Mixingbox Pomieszczenia mieszalników

  Kompleksowe linie malarskie z transportem


Stanowią element wysokowydajnych linii produkcyjnych i ZAWSZE powstają jako wynik szczegółowych uzgodnień z potencjalnym użytkownikiem. Najczęściej zawierają: Kabinę Lakierniczą + Kabinę Odparowania + Kabinę Suszącą oraz System Transportu /w zależności od potrzeb - podłogowy lub podwieszony, ręczny lub automatyczny, obiegowy lub typu Power&Free/.

Rozwiązania tego typu stosuje się wszędzie tam, gdzie malowane są duże ilości w miarę jednorodnych detali, w miejscach pozwalających na wykorzystanie mechanicznych systemów transportu. Ograniczają liczbę zatrudnionych osób, zaś przy zastosowaniu układów automatycznych umożliwiają również robotyzację wykonywanych operacji.

Podwieszenie w kabinie lakierniczej

Kabina przemysłowa 18x5x5 dzielona, przejazdowa, palniki bezpośrednie, rekuperacja

 

Oferta leasingowa

Propozycja firmy  WEŹ LEASING -  polecamy !!!

Katalog 2014

Nasza oferta - profesjonalne, sprawdzone rozwiązania:

Praca w Astherm

Oferta pracy - zobacz kogo potrzebujemy:

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta i potrzebujesz więcej informacji - jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Zapraszamy również we wszelkich sprawach dotyczących serwisu i bieżącej eksploatacji naszych urządzeń.


DZIAŁ SPRZEDAŻY

Paweł Szablewski
szablewski@astherm.pl
tel. 601 227 632

Piotr Mirecki
mirecki@astherm.pl
tel. 601 093 718


DZIAŁ SERWISU

Krzysztof Żelazko
zelazko@astherm.pl
tel. 601 939 885


OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA

- zamawianie materiałów  eksploatacyjnych oraz ustalanie terminów przeglądów okresowych:

Damian Jannasz
jannasz@astherm.pl
tel. +48 691 199 041
GG: 35901456

NASZ ADRES

ASTHERM Sp. z o.o.

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13,
05-530 Góra Kalwaria k. Warszawy, Polska

tel:  +48  22 717 74 02
tel:  +48  601 227 632
fax:  +48  22 717 74 00
mail:   info@astherm.pl

KRS: 0000232042
NIP: 123-10-48-349
Nr konta: 09 1910 1048 2787 7758 1378 0001

© 2014   ASTHERM 
projekt: 24x36.pl   2014